Όροι χρήσης & Πολιτική απορρήτου

Προσωπικά δεδομένα

Η GoldPetFoods λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών του διαδικτυακού της τόπου κατά την επίσκεψη στις ιστοσελίδες της σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.
Διευκρινίζεται ότι η GoldPetFoods δεν λαμβάνει κανένα στοιχείο από τους επισκέπτες και χρήστες των ιστοσελίδων και των περιοχών του διαδικτυακού της τόπου, στις οποίες υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση.

Η GoldPetFoods σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη, χωρίς σφάλματα λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου και δε φέρει ουδεμία ευθύνη από τις δυσχέρειες ή από την διακοπή πρόσβασης για τεχνικούς λόγους και εν γένει από προβλήματα που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα τη λειτουργία της.
Η GoldPetFoods σέβεται το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και επιδιώκει να τα προστατεύσει. Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις αρχές του Ν.2472/1997 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.3471/2006 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Στη συνέχεια παρατίθεται η πολιτική και η σημασία της για εσάς, το χρήστη του ιστοτόπου. Η GoldPetFoods δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα (ΠΔ) (π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο κ.τ.λ.) εκτός εάν μας τα παράσχετε οικειοθελώς. Θα σας ζητηθούν ΠΔ εάν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού τόπου, συγκεκριμένα:

Στοιχεία επικοινωνίας

Τα προσωπικά σας στοιχεία δόθηκαν στην GoldPetFoods με την συγκατάθεσή σας και λάβατε γνώση ότι μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Ν.2472/1997 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.3471/2006. Διατηρείται, όμως, το δικαίωμα πρόσβασης, ανά πάσα στιγμή, στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, με σκοπό να ζητάτε και να λαμβάνετε, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, το σκοπό της επεξεργασίας, καθώς και τους αποδέκτες. Επίσης, έχετε το δικαίωμα, βάσει των άρθρων 11-13 του Ν.2472/1997, να προβάλλετε οποιεσδήποτε αντιρρήσεις θέλετε ή και άρνηση μελλοντικής χρησιμοποίησης των στοιχείων σας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούστε να στείλετε στην GoldPetFoods γραπτώς την άρνηση σας, παραθέτοντας τα πλήρη στοιχεία σας (Ονομ/μο, Δ/νση, Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας) στη διεύθυνση :

GOLD PET FOODS | δ: ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 21, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΤΚ 12136 | τ/f: 210 57 28 565

Η GoldPetFoods δηλώνει ότι δεν τηρεί, ούτε επεξεργάζεται αλλά στοιχεία δεδομένων και σε αυτά δεν περιλαμβάνονται ευαίσθητα δεδομένα, όπως αυτά απαριθμούνται στο άρθρο 2 στοιχείο β’ του Ν.2472/1997.

Κοινοποίηση μεταβολών

Εάν μεταβληθεί η παρούσα Πολιτική της GoldPetFoods για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, θα καταγράψουμε τις μεταβολές στην παρούσα σελίδα, παρακαλούμε να τις μελετάτε τακτικά.

Αποδοχή της πολιτικής μας

Η χρήση του Ιστοτόπου προϋποθέτει ότι αποδέχεστε τους όρους που θέτει η Πολιτική της GoldPetFoods για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Εάν δεν συμφωνείτε με την εν λόγω πολιτική, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του Ιστοτόπου. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μετά από την κοινοποίηση μεταβολών στην Πολιτική της GoldPetFoods για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τις μεταβολές.